Lyrics


Kaji no Uta
(Housework Song)
performed by: Kikuko Inoue
appears in: Fighting Songs Karuta
english translation by: Shinobi Chirlind-Byouko

Nee Kiite kudasaru
Watashi no ichi-nichi

Dare yori mo hayaku okiru no
Asagohan shitaku suru no yo
O-misoshiru o-aji dou desu
Otousan O-kome nai no

O-souji O-sentaku O-hiru no shitaku
O-kaimono no tsuide ni
Honetsugi-san ni yotte
Karite 'ta hon wo kaeshimashou

Yukagen wa yoroshii desu ka
O-yuuhan oden na no yo

Ashita mo hareru
Hey Do Listen
Here how my day goes

I wake up ahead of everyone
I prepare breakfast
How does the soup taste
Father there's no more rice

Cleaning Laundry Preparing lunch
When I'm going to buy groceries
I'll pass by the bonesetter
And return the book I borrowed

Is the water all right
Dinner's ready

Tomorrow will be a clear day too


Home
An Introduction to Ranma
Characters
Manga
Anime
Music
Gallery
Miscellaneous
Links