Lyrics


Hanashi wo Kiite Okureyasu
(Please Listen to My Story)
performed by: Bin Shimada
appears in: Fighting Songs Karuta
english translation by: Shinobi Chirlind-Byouko

Tsurai shuugyou no kai mo naku
Kakutou sadou no michi tooku
Yome wo sagaseba Akane-Han
Wate no doko zo ka ki ni iran
Hanashi wo kiite o-kureyasu~!

Choudo jikan to narimashita
Madamada tsuzuku uta karuta
Tsugi no dashimono DoCo ni yoru
"Equal Romance" kii to okureyasu
Akane-Ha~n mo utaimasu


Home
An Introduction to Ranma
Characters
Manga
Anime
Music
Gallery
Miscellaneous
Links